27/02/12

A NARRATIVA DE POSGUERRA: A. FOLE

Ánxel Fole foi un dos autores máis destacados da narrativa breve de posguerra. 

A súa obra podemos dividila en dúas etapas: A etapa rural, durante a que vive afastado nas terras do Courel e do Incio, onde ambienta as súas historias, e a etapa urbana, na que volve a vivir na cidade de Lugo, que pasa a ser o escenario dos seus contos.

Os contos de Fole mesturan a realidade material (paisaxe, costumes, xentes...)e inmaterial (crenzas, supersticións...) de Galicia.

A continuación tedes tres curtas baseadas respectivamente en tres contos de Á lus do candil Os defuntos falaban castelao, A caixa do morto e Os Lobos:


O cadaleito, con guión adaptado polo dramaturgo galego Francisco Taxes, foi dirixida por Henrique Rguez. Baixeras  no ano 1976, e chegou acadar, entre outros, o premio Mikeldi de prata no XVIII Certame Internacional de Cine documental e curtametraxes de Bilbao, un dos certames de maior prestixio daquel tempo.

 
Os Lobos realizouse o ano que se lle dedicou o Día das Letras Galegas a Ánxel Fole.

0 comentários: