20/01/12

AS V. GALEGAS: CREACIONISMO E SURREALISMO

Malia o dito na entrada anterior, na literatura galega do 1º terzo do s. XX tamén houbo seguidores da denominada "vangarda plena", e entre eles destacan especialmente Manuel Antonio e Álvaro Cunqueiro.
M. Antonio introduce na literatura galega o creacionismo e A. Cunqueiro o surrealismo.
Os que queirades ampliar un pouco máis os vosos coñecementos sobre o creacionismo de M. Antonio podedes entrar no seguinte pp: 


View more presentations from xenevra last
A poesía de Cunqueiro caracterízase polo sincretismo vangardista. En "Mar ao norde" destacan as influencias creacionistas, en "Poemas do si e non" as influencias surrealistas, en "Cantiga nova que se chama riveira" as influencias neotrobadorescas, etc.
Sería interesante que virades o seguinte documental para afondar un pouco máis na vida e na obra de Á. Cunqueiro:

0 comentários: