08/12/11

AS PALABRAS DUN MESTRE

         LIMIAR
  • A unidade emotiva conséguese no conto pola obsesión do que ten de sobrevir.
  • O remate ha ter a virtude de facer simultáneas no espírito as imaxes que foron sucesivas.
  • A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en todos os currunchos do relato.
  • O remate é unha imaxe que fai estoupar o conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente.
  • O conto é unha pelica na que se sente o pulso dunha imaxe contida.
  • O conto é o remuíño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz.
Con este LIMIAR comeza Rafel Dieste Dos arquivos do trasno, unha síntese da súa teoría do conto que veremos aplicada nos vinte relatos con que nos agasalla a continuación. Son contos sinxelos e emotivos nos que soe introducir algún elemento extraordinario como parte da realidade e con finais abertos e moitas veces sorprendentes.

0 comentários: